PEPATAH – PEPATAH

* Berikanlah hatimu kepada seluruh manusia, niscaya mereka memberikan hati mereka sepenuhnya kepadamu.

* Hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya kamu pasti mati. Cintai siapa saja yang kamu senangi,  sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki, sesungguhnya kamu akan memperoleh balasanya.

* Tidak semua yang diketahui harus disampaikan ( diucapkan ).

* Hak ( kebenaran )  mempunyai nada suara  yang melebihi segala macam nada suara.

* Wahai orang – orang kaya, perbanyaklah pahala – pahalamu,  sesungguhnya dosa – dosamu sangat banyak. Wahai orang – orang miskin,  kurangilah dosa – dosamu,  sesungguhnya  pahala – pahalamu sangat sedikit.

* Aku tidak pernah menyesal atas kata – kata yang tidak pernah aku ucapkan, tetapi aku kerap kali menyesali ucapan – ucapan yang pernah aku lontarkan.

* Ucapan yang aku lontarkan menguasi diriku, sedangkan yang tidak aku lontarkan akulah yang menguasainya.

* Obat mujarab bagi marah – marah adalah diam.

* Berita baik merayap, berita buruk berlari.

* Bukti kedunguan ialah orang yang membanggakan dirinya sendiri.

* Ambilah hikmah ( kebijaksanaan) dari manapun datangnya.

* Orang miskin yang mulia ( terhormat ) lebih baik daripada orang kaya yang terhina.

* Kawan yang anda peroleh karena pemberian – pemberian anda, kelak aka dibeli oleh orang lain.

* Barangsiapa mempunyai kawan pendamping yang hakiki ( setia ) maka dia tidak memerlukan cermin.

* Untuk mengetahui sifat amanat seseorang perlu diuji ketika mengambil dan memberi.

* Modal utama anda ialah kebaikan – kebaikan yang anda lakukan.

* Saling mengoreksi antara kawan tidak akan merusak persahabatan.

* Apabila kemelaratan datang melalui pintu, maka kecintatan akan lari lewat jendela.

* Buahnya adab ialah akal yang sempurna, dan buahnya ilmu ialah amal sholeh.

* Orang yang lebih jahat daripada penggunjing ( prngumpat ) dan pemyebar fitnah ialah orang yang senang mendengar omongan mereka.

* Barang siapa tidak puas dengan yang sedikit, yang banyakpun tidak akan memuaskannya.

* Manusia tidak bisa lepas dari dua orang, yaitu kawan yang memujinya, atau musuh yang mencercanya.

* Sebaik – sebaik  manusia ialah yang menghilangkan kekikiran dari dalam hatinya, dan menentang hawa nafsu karena ketaatan kepada Allah.

* Taat kepada Allah tidak melahirkan ketakutan, dan bermaksiat kepada Allah tidak melahirkan ketenangan serta ketentraman.

* Renungkan selalu dari apa anda diciptakan dan kemana anda hendak pergi.

* Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalnya.

* Tamak dan rakus adalah ibarat kendaraan yang buruk, Bila anda menaikinya anda terhina, dan bila anda mendampinginya anda akan sesat.

* Pikiran – pikiran anda dapat menguntungkan anda tetapi ucapan – ucapan anda dapat merugikan.

* Hak ( kebenaran ) yang meresahkan lebih baik daripada kebatilan yang menentramkan.

* Orang yang mulia ialah yang menahan diri dari meresahkan orang lain dan orang yang kuat ialah yang dapat mengalahkan hawa nafsunya.

* Tidak ada syafa’at yang lebih berhasil ( meyakinkan ) daripada bertaubat.

* Orang yang paling banyak bohongnya ialah yang berbicara tentang dirinya sendiri.

* Nilai suatu benda akan anda ketahui pada saat anda membutuhkan.

* Kehidupan seorang pemberani ialah pada saat matinya dan kematian pengecut pada saat hidupnya.

* Kesedihan mengunci akal dan tidak dapat melahirkan pendapat yang sehat.

* Kebaikan hati ialah dengan beramal, dan kebaikan amal ialah dengan niat.

* Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang jahil.

* Dunia adalah benda dan sebaik – baik benda ialah istri yang sholihah.

* Terlalu banyak setuju adalah kemunafikan, dan terlalu banyak perselisihan adalah perpecahan.

* Warisan paling agung yang diperoleh seorang ialah kemuliaan.

* Tidak ada kebaikan bagi suatu kelezatan kalau berakibat  penyesalan.

* Barangsiapa memusuhi orang yang dibawahnya, hilang kewibawaannya.

* Jangan bermusyawarah dalam urusan anda, kecuali dengan orang – orang yang takut kepada Allah.

* Empat faktor yang menyebabkan seorang layak menjadi pemimpin,  yakni adabnya,  kejujuranya,  harga dirinya, dan amanahnya.

* Lezatnya memberi maaf lebih baik daripada lezatnya balas dendam.

* Mengherankan sekali, orang yang mencuci wajahnya berkali – kali dalam sehari, tetapi tidak mencuci hatinya walaupun sekali setahun.

* Keutamaan akal ialah hikmah kebijaksanaan dan keutamaan hati ialah keberanian.

* Hak ( kebenaran ) ialah penolong paling kuat dan shidiq ( benar dan jujur ) adalah kawan yang paling utama.

* Dua orang bersaudara ibarat dua buah tangan, yang satu membersihkan yang lain.

* Mentaati hak adalah kebajikan, dan mengingkari kebatilan adalah kebajikan yang lebih besar.

* Menghitung orang – orang gila di suatu negeri lebih sulit daripada menghitung orang – orang yang berakal.

* Cinta yang dikaitkan dengan kepentingan khusus ( pribadi ) akan berbuah menjadi putus asa.

* Segala macam hubungan pasti berakhir kecuali hubungan dengan Allah atau karena Allah.

* Tiap – tiap orang alim pasti ada kesalahannya.

* Keikhlasan mempunyai kilauan dan sinar, meskipun ribuan mata tidak melihatnya.

* Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s